(als een kat in het nauw) Stemmen

Knowledge, like air, is vital to life. Like air, no one should be denied it – Alan Moore

Ik, politiek-atheïst, geloofde altijd dat je je het beste afzijdig kon houden van alles wat met politiek te maken heeft, omdat het pure tijdverspilling is en bedroevend slecht voor je gezondheid. Ik heb me daar al eerder openlijk over uitgelaten in een blog. De vage leuzen en valse beloftes tijdens verkiezingen wakkeren spontaan gestaald anarchisme in mij aan, waardoor ik iedere keer weer halsstarrig besluit om niet te gaan stemmen – ik ga nog liever kijken hoe het gras groeit.

Totdat mijn (semi)vrijheid ineens roekeloos wordt vertrapt en te grabbel gegooid omdat ik ineens een vod voor mijn smoel moet dragen als ik boodschappen ga doen. Het verplichten van de muilverhuller zou nodig zijn om het aantal besmettingen van een levensgevaarlijk virus dat de ronde doet terug te dringen – een maatregel die zeer omstreden is en waar veel verdeeldheid over heerst.

In het begin capituleerde ik. Daar stond ik dan bij de bakker, als een braaf hondje met een muilkorf. Binnen enkele minuten begon ik het al benauwd te krijgen en kreeg ik hoofdpijn, alsof de lucht die ik inademde minder zuurstof bevatte. Opmerkelijk genoeg had ik enkele maanden geleden nog de heilzame en krachtige werking van ademhalingsoefeningen ontdekt, waarbij je door diep ademen meer zuurstof in je lichaam genereert waardoor je lichaam beter functioneert, je focus optimaliseert en je immuunsysteem versterkt. En nu werd ik door de overheid gedwongen om het tegenovergestelde te doen: zuurstof verdringen!
Het dragen van de lap voor onze bakkes bleek trouwens volslagen contraproductief, merkte ik op, want de kwebbelende medewerkster die mijn brood uit de broodsnijmachine haalde en inpakte zat voortdurend met haar handen aan haar masker dat maar niet wilde blijven zitten.
Inmiddels lopen de besmettingen op sinds de onvermurwbare plicht is ingezet en kan ik mijn eigen ingewanden wel vreten van grief bij dat vreselijke straatbeeld van afgedekte smoelen. Het is gewoon geen gezicht – zowel letterlijk als figuurlijk.

Als het nou iets zou toevoegen om zo’n snuitgordijn op te zetten dan zou ik het zonder bezwaar doen, geloof me. Volgens gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) echter, is onomstotelijk aangetoond dat de mondkapjes niet helpen om besmetting te voorkomen. RCT (Randomized Controlled Trail) geldt binnen de geneeskunde als de gouden standaard om te bewijzen of veronderstelde effecten van medicamenteuze of niet-medicamenteuze behandelingen causaal zijn.
Daarnaast roepen wetenschappers, artsen en hoogleraren van over de hele wereld massaal op om de plicht te heroverwegen omdat het dragen van de mondvodden niets uithaalt (zelfs averechts werkt) en – niet op de minste plaats – de schadelijke effecten sterker wegen en ons immuunsysteem aantasten.

Maar de overheid slaat het in de wind, steekt de vingers in de oren en de kop in het zand. Het is gewoon verbijsterend hoe bruut en pedant het alarmerende advies van hooggeleerde derden wordt genegeerd. (Alsof alleen de WHO de wijsheid in pacht heeft – alsof die water in wijn kunnen veranderen.) Het kabinet vond het merkwaardigerwijs zo belangrijk om iedereen letterlijk de mond te snoeren dat ze er de grondwet onomkeerbaar voor lieten wijzigen – iets wat overigens totaal wederrechtelijk is en waarbij de stem van de burger geheel buitenspel is gezet. Nee, volgens de overheid beschermt het mij. De vraag is: tegen wat? Het coronavirus – dat niet het levensgevaarlijke killervirus blijkt te zijn zoals eerder werd aangenomen? De algemene actuele cijfers – die openlijk op het wereldwijde web zijn terug te vinden – spreken voor zich. Met een IFR (Infection Fatality Rate) van 0,23% wereldwijd en 0,7% in Nederland (december 2020) is er geen reden voor meer ernstiger zorgen dan tijdens het jaarlijks terugkerende griepvirus.

Ik had politici al niet hoog zitten en ik hield me er dan ook nooit zo mee bezig. Mijn reden hiervoor is de afgelopen maanden overduidelijk naar voren gekomen – daar hoef ik geen tekeningetjes bij te maken. Dit schijn-democratische systeem is regelrecht door de mand gevallen en faalt op alle fronten. Er worden mensenrechten geschonden, evenzo de vrijheid van meningsuitingen, door onrechtmatig de grondwet te wijzigen om die vreselijke snuitluiers te verplichten. En dan heb ik het nog niet eens over de verplichting van het vaccin – direct of indirect (wat praktisch hetzelfde is). Dit is helemaal absurd! Er wordt onomwonden alles ingezet om de burgers gevaccineerd te krijgen – van manipulatieve propaganda tot feitevrije angstcampagnes via de mainstreammedia, en wat al niet meer. Ze doen gewoon té zeer hun best om dit voor elkaar te krijgen – alsof er een snode agenda doorgedrukt moet worden – en dit zou niet nodig hoeven zijn als er werkelijk een apocalyptisch doemscenario gaande was (want dan zou men toch vrijwillig thuisblijven en uit eigen beweging in de rij gaan staan voor een vaccin?) Er wordt net gedaan alsof we met een Ebola-virus te maken hebben, en dat is niet zo. De poeha die gemaakt wordt slaat kant nog wal.

Het feit dat ze de plicht voor de mondkap hebben overwogen alleen al is onacceptabel en op het tirannieke af. Het is in strijd met de grondbegrippen van de menselijkheid. Het is tegennatuurlijk. De zedelijke grens die hiermee overschreden wordt gaat in tegen elke logica van het gezonde verstand. Volgens de statistieken is er geen gevaar voor de volksgezondheid (dat kunnen we inmiddels constateren). De cijfers zijn vergelijkbaar met een stevige griepepidemie. Er zijn mensen overleden en ziek geworden en dat is heel triest voor de getroffenen, maar statistisch gezien is het niet aan de orde om desastreuze maatregelen te nemen, die erger zijn dan het kwaal en meer kapot maken dan ons lief is. Om maar niet te spreken over de mentale, lichamelijke en economische nevenschade die wordt aangericht, en over het schrijnend aanzicht van geruïneerde zielen die hun levenswerk ten gronde zien gaan, van emotioneel gebroken ouderen die eenzaam en verlaten in tehuizen sterven en jongeren die een normale, sociale ontwikkeling wordt ontnomen – dit is verschrikkelijk,  hartverscheurend en veel erger dan het zou moeten zijn!

Ik vraag me af of ze überhaupt inzien hoe fascistisch ze bezig zijn. Is er niemand coulant genoeg om hen een spiegel voor te houden?

‘Het voegt niets toe. Het is een vorm van schijnveiligheid. Laten we dat nou niet doen’ – aldus de minister van volksgezondheid, enkele maanden geleden, om daarna ineens van gedachten te veranderen en een boete op te leggen voor het niet dragen van een ondeugdelijk, niet toevoegenswaardig mondkapje. Bij nader inzien zou juist gebruik een beperkt positief effect laten zien. Veel wetenschappers en artsen zijn het er over eens dat dit geringe positieve effect nooit opweegt tegen de niet te onderschatten schadelijke effecten. Maar er wordt censuur gepleegd op elk tegengeluid en alles wat niet in het straatje van de overheid past, en dit neigt naar dictatoriale regeringsvormen – en dit is zorgwekkender dan het C-virus.

Dat ze doen wat ze willen – het zal me een zorg zijn. Ik zal belasting betalen, de wetten naleven en mijn plichten vervullen. Maar ze moeten van mijn lijf afblijven! Ze moeten het niet eens durven wagen om een wattenstaaf diep in mijn neus te porren om een invalide en zeer betwijfelbare diagnose te willen kunnen vaststellen. Het is mijn lijf, mijn vrijheid.
Ik zal mijn antipolitieke principes hiervoor aan de kant zetten en bij de eerstvolgende verkiezingen mijn stem laten gelden. Ik weet niet of het iets zal uithalen en misschien doe ik het voor de kat z’n viool – niet stemmen is in dit geval geen alternatief. Ik zal het niet doen omdat ik het wil, maar omdat het moet. Het is geheel in strijd met wat ik ooit eerder schreef, maar ik sta met de rug tegen de muur; ik word als een kat in het nauw gedreven en ik zie geen andere (deugdzame) uitweg.
Het zal niet uitzonderlijk zijn als ik niet zeg op wie ik ga stemmen – het is een onbespreekbaar Nederlands principe om dat openlijk voor je te houden (eerlijk gezegd ben ik er ook nog niet over uit). Ik weet in elk geval op wie ik niet ga stemmen.

Intussen blijf ik geloven in een gezonde manier van leven en vertrouw ik op mijn immuunsysteem, verkregen door moeder natuur. Als er een virus komt waartegen ik niet ben opgewassen, dan zij dat zo – dan is dat het lot dat ik zal dragen, mijn karma. Voor een virus dat niet gevaarlijker is dan een stevige griep ga ik niet mijn smoel (zinloos) afdekken en laat ik me niet verplicht inenten met een haastig (?) geknutseld, onnatuurlijk en genetisch gemodificeerd nano-vaccin wat mijn biologische DNA zal verstoren.

Ik zal levend ten onder gaan, en niet geleefd – accepterend dat de dood bij het leven hoort. Ondertussen adem ik met volle teugen.

Ik ben me er van bewust dat ik menig medemens tegen het hoofd zal stoten. Maar dit is mijn mening, die gestoeld is op uiteenlopende feiten – waarbij ik me niet enkel beroep op politici en mainstream media – en ik heb het recht om dat uit te dragen. Voor degene die het er niet mee eens is met wat ik hier schrijf, mij een onruststoker, complotdenker of wappie vindt: prima, het is je goed recht. Bedek je snuit als jij dat wilt, maar leg dit een ander niet op en laat me een aluminium hoofddeksel dragen, als ik dat wil.

Vrijheid is geen recht, het is een plicht – Nikolaj Berdjajev

02122020  BjornKnoops