Week van soelaas

Deze week regeerden politici met leugens en lijdend aan geheugenverlies, werden er massaal neusholten gepenetreerd en genen gemanipuleerd en verscholen donkere wolken zich in de nevelflarden van de Carinanevel.

En terwijl de wereld haar innerlijke rust verloor, vurig verlangend naar de vrijheid in het heiig verschiet, wist ik in de tegenwoordigheid van de geest te blijven en keek ik, met ontzaglijk genoegen, hoe ontkiemende planten en pasgeboren dieren zich volzogen met levenskracht.

En hoewel mijn gemoedstoestand in zwaar weer bleef verkeren, had ik opeens een bijzondere ontmoeting met een volstrekt onbekende, die, als een weergodin, licht liet schijnen in het landschap van mijn ziel  – hoe wonderlijk, maar stellig waar.

En gedurende velen zich blind staarden op peilingen en statistieken en door maat en getal werden misleid, las ik, met eerbiedige aandacht, dat de aarde een miljoen keer in de zon past – de zon die nietig is vergeleken met sterren die duizend maal groter zijn – en dat dit alles maar een onbeduidende fractie is in de onmetelijkheid van het immense heelal.

En intussen tallozen beheerst werden door de angst voor de dood (gespeend van enige rede of verstand) ontdekte ik het nagelaten werk van een wijlen wijsgeer en literair grootmeester, die de schoonheid van het leven niet alleen had opgemerkt, maar mij dat ook diep liet voelen. En alleen al door het steeds weer herlezen van die haarscherpe en met weinig woorden geschapen diepzinnigheden die het leven betekenis geven, ben ik niet tevergeefs op deze wereld geweest.

En al werd de door wijsheid gedragen stilte steeds meer geloochend door het bulderende rumoer van de maatregel en door die oorverdovende tweestrijd van lankmoedigheid en bezwaar, ik vond troost in een orkestrale compositie van eenvoudige pianoakkoorden en lang uitgesponnen strijkarrangementen die mij tot tranen toe beroerde en mij wegvoerde van de aardse perikelen.

En terwijl de tijd onstuitbaar verderging gebeurde er andere dingen.

Maar niets is overdreven aan dit relaas. Het is een getrouwe omschrijving van innerlijk beleven, wat mij, om welke onverklaarbare reden dan ook, te beurt is gevallen.

En niets meer dan dat.

©06052021 BjornKnoops